I. Nguyên tắc chung

  I. Nguyên tắc chung


  Article Summary

  1. Giới thiệu chung về sàn giao dịch thương mại điện tử batdongsan.com.vn

  -    Địa chỉ truy cập dành cho người mua, người sử dụng dịch vụ: https://batdongsan.com.vn.

  -    Địa chỉ truy cập truy cập dành cho người bán/nhà cung cấp dịch vụ/Đối tác..: https://batdongsan.com.vn/

  (sau đây gọi đều gọi chung là “Batdongsan.com.vn”)

  -    Batdongsan.com.vn do Công ty Cổ phần PropertyGuru Việt Nam (sau đây gọi là “Công ty”) làm chủ sở hữu. 

  -    Batdongsan.com.vn là sàn giao dịch thương mại điện tử trong lĩnh vực bất động sản, cung cấp thông tin kết nối những người có nhu cầu giao dịch bất động sản và các dịch vụ khác liên quan đến bất động sản.

  2. Mục đích và nguyên tắc chung của Batdongsan.com.vn

  -    Quy chế này được xây dựng trên cơ sở tuân thủ pháp luật Việt Nam hiện hành và áp dụng cho toàn bộ các thành viên đăng ký tham gia, sử dụng dịch vụ đăng tin, đăng quảng cáo (đăng bài baner, bài quảng cáo) và các dịch vụ khác trên Batdongsan.com.vn cũng như Người xem tin trên Batdongsan.com.vn.

  -    Thành viên khi tham gia vào Batdongsan.com.vn có trách nhiệm đọc, xác nhận việc chấp thuận các điều khoản tại quy chế hoạt động này và các quy định khác công khai tại Batdongsan.com.vn. Bằng cách đăng ký, truy cập tài khoàn thành viên hoặc/và sử dụng các dịch vụ trên Batdongsan.com.vn, thành viên đó được xem đã đồng ý ràng buộc bởi các điều khoản tại Quy chế này và các quy định công khai tại Batdongsan.com.vn. 

  -    Trong quá trình sử dụng dịch vụ trên Batdongsan.com.vn, thành viên tham gia phải tuân thủ các quy chế, quy định này, chịu trách nhiệm pháp lý đối với tin đăng, nội dung quảng cáo và các hoạt động khác đã đăng trên Batdongsan.com.vn.


  Was this article helpful?