IV. Quy trình thanh toán

  IV. Quy trình thanh toán


  Article Summary

  1. Thanh toán dịch vụ đăng tin giữa Người đăng tin và Batdongsan.com.vn

  Batdongsan.com.vn sẽ công khai biểu giá dịch vụ và phương thức thanh toán dịch vụ trên website Batdongsan.com.vn. Theo đó, các thành viên có thể tìm hiểu, lựa chọn dịch vụ và phương thức thanh toán dịch vụ phù hợp.

  2. Thanh toán giao dịch mua/bán/cho thuê/thuê Bất động sản

  - Người đăng tin và người mua/ bán/ cho thuê/ thuê/các thành viên tự trao đổi, thỏa thuận các nội dung và điều kiện thanh toán bất động sản (nếu có). Batdongsan.com.vn không tham gia vào quy trình thanh toán hay bất kỳ hoạt động, nội dung thỏa thuận nào trong giao dịch giữa hai bên. 

  - Do quá trình giao dịch bất động sản không được thực hiện thông qua Batdongsan.com.vn nên Batdongsan.com.vn khuyến nghị Người đăng tin và người mua/ bán/ cho thuê/ thuê hoặc các bên có nhu cầu tự thỏa thuận phương thức giao dịch và thanh toán theo quy định của pháp luật. Batdongsan.com.vn khuyến nghị các bên có nhu cầu thực hiện thanh toán các giao dịch bất động sản qua các hình thức đảm bảo như thanh toán chuyển khoản ngân hàng (ủy nhiệm chi) dựa trên hợp đồng, hóa đơn, chứng từ pháp lý khác làm cơ sở cho việc giải quyết tranh chấp, khiếu nại (nếu có).


  Was this article helpful?