IX. Quyền và trách nhiệm của Ban quản trị Batdongsan.com.vn

  IX. Quyền và trách nhiệm của Ban quản trị Batdongsan.com.vn


  Article summary

  1. Quyền của Ban quản trị Batdongsan.com.vn

  -   Batdongsan.com.vn có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ nội dung nào tại Quy chế này vào bất kỳ thời điểm nào. Các thay đổi sẽ được cập nhật lên Batdongsan.com.vn và có hiệu lực sau 05 ngày kể từ ngày đăng tải như một thông báo trước đến tất cả thành viên. Mọi thành viên/ Người đăng tin có nghĩa vụ tự kiểm tra và cập nhật các thay đổi. Trường hợp thành viên/ Người đăng tin tiếp tục sử dụng Batdongsan.com.vn sau khi các thay đổi được đăng tải nghĩa là thành viên/ Người đăng tin chấp nhận những thay đổi và bị ràng buộc theo tất cả những thay đổi này.

  -   Ban quản trị Batdongsan.com.vn có quyền chỉnh sửa, biên tập lại hay xóa bỏ những thông tin vi phạm xét theo mức độ cụ thể mà không cần giải thích lý do và báo trước. Nếu tái phạm, các thông tin vi phạm và tài khoản thành viên sẽ bị xóa hoặc xử lý theo Quy chế này hoặc quy định của pháp luật.

  -   Batdongsan.com.vn có thể chấm dứt hoặc tạm thời khóa quyền truy cập của thành viên đối với tất cả hay một tiện ích bất kỳ nào của tài khoản thành viên trên Batdongsan.com.vn mà không cần thông báo với thành viên khi Batdongsan.com.vn có cơ sở tin rằng thành viên vi phạm Điều khoản của Quy chế này hoặc vi phạm chính sách mà Batdongsan.com.vn đã ban hành, hoặc với các hành động khác mà Batdongsan.com.vn tin là có hại đến Batdongsan.com.vn và những người sử dụng khác.

  -    Batdongsan.com.vn có thể chấm dứt ngay quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu Batdongsan.com.vn phát hiện:

      Thành viên đã phá sản, bị kết án hoặc đang trong thời gian thụ án.

      Trường hợp thành viên tiếp tục hoạt động có thể gây tổn hại đến Batdongsan.com.vn như hoạt động lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây mất đoàn kết đối với các thành viên khác của Batdongsan.com.vn.

      Thành viên có hành vi xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng, hoạt động vi phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam. 

      Có văn bản của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc xác minh dấu hiệu vi phạm pháp luật của thành viên và/hoặc trong thời gian chờ cơ quan chức năng có kết luận về việc vi phạm của người đăng tin.

  -    Trong trường hợp chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng dịch vụ thì tất cả các chứng nhận, các quyền của thành viên đã được cấp sẽ mặc nhiên bị chấm dứt và hết hiệu lực.

  -    Batdongsan.com.vn giữ bản quyền kinh doanh dịch vụ và các nội dung trên Sàn giao dịch thương mại điện tử Batdongsan.com.vn theo các quy định của pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.

  -    Các hình ảnh được đính kèm Quy chế này mang tính chất minh họa và hướng dẫn người dùng. Batdongsan.com.vn được quyền thay đổi, cập nhật giao diện của Sàn giao dịch thương mại điện tử Batdongsan.com.vn bao gồm không giới hạn màu sắc, bố cục, sắp xếp các thông tin. Tùy theo tính chất và mức độ thay đổi, Batdongsan.com.vn được quyền lựa chọn thông báo tới người dùng.

  -    Batdongsan.com.vn giữ quyền thay đổi biểu giá dịch vụ và phương thức thanh toán dịch vụ trên Batdongsan.com.vn trong thời gian cung cấp dịch vụ cho thành viên theo nhu cầu, điều kiện và khả năng của Batdongsan.com.vn. Batdongsan.com.vn sẽ báo trước cho thành viên khi có các thay đổi trên. 

  -    Trường hợp, Người đăng tin/Người đăng ký tài khoản chết, Batdongsan.com.vn sẽ tuân theo quy định pháp luật hiện hành để xử lý dữ liệu cá nhân của Người đăng ký tài khoản/Người đăng tin cũng như các vấn đề khác liên quan sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ/tài liệu hợp pháp theo quy định của pháp luật hiện hành.

  2. Nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban quản trị Batdongsan.com.vn

  -    Với mong muốn xây dựng cổng trung gian kết nối và cung cấp thông tin bất động sản nhanh chóng và hiệu quả nhất, Batdongsan.com.vn sẽ nỗ lực tối đa và nghiêm túc loại bỏ những thông tin không trung thực, chính xác.

  -    Ban quản trị Batdongsan.com.vn có nghĩa vụ tiếp nhận những phản ánh từ thành viên của Batdongsan.com.vn và các bên liên quan khác (nếu có).

  -    Theo đó, Ban quản trị Batdongsan.com.vn có biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh về hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật trên Batdongsan.com.vn bao gồm và không giới hạn như sau:

      Ngăn chặn và loại bỏ những thông tin cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hàng hóa hạn chế kinh doanh và thuộc ngành nghề cấm đầu từ kinh doanh theo quy định của pháp luật.

      Rà soát và loại bỏ những thông tin cung cấp hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và các hàng hóa, dịch vụ vi phạm pháp luật khác khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh có căn cứ xác thực về những thông tin này.

      Gỡ bỏ thông tin về hàng hóa, dịch vụ vi phạm pháp luật trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

       Gỡ bỏ các thông tin không chính xác ngay khi nhận được phản ánh có căn cứ xác thực về những thông tin này.

      Cảnh cáo hoặc từ chối cung cấp dịch vụ có thời hạn hoặc vĩnh viễn đối với những cá nhân, thương nhân, tổ chức có hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật.

  -    Các giao dịch liên quan đến bất động sản giữa người mua với người bán, giữa bên thuê và bên cho thuê hoặc các giao dịch giữa các bên có nhu cầu là giao dịch hoàn toàn độc lập và các bên tham gia giao dịch phải tự chịu trách nhiệm với hành vi của mình. Batdongsan.com.vn chỉ tham gia với vai trò là cầu nối thông tin và không tham gia vào bất kỳ hoạt động hay nội dung thỏa thuận nào trong giao dịch giữa hai bên.

  -    Batdongsan.com.vn luôn nỗ lực cao nhất trong phạm vi và điều kiện có thể để duy trì hoạt động của Batdongsan.com.vn và khắc phục các sự cố kỹ thuật có thể xảy ra như: sự cố kỹ thuật về máy móc, lỗi phần mềm, hệ thống đường truyền internet, nhân sự, các biến động xã hội, thiên tai, mất điện, các quyết định của cơ quan nhà nước hay một tổ chức liên quan thứ ba. Tuy nhiên trường hợp bất khả kháng, những sự cố trên xảy ra nằm ngoài khả năng kiểm soát của Batdongsan.com.vn thì Batdongsan.com.vn được miễn trừ mọi trách nhiệm.

  -    Hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra, xử lý các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật và giải quyết tranh chấp, khiếu nại bao gồm:

      Cung cấp thông tin về đối tượng có dấu hiệu, hành vi vi phạm pháp luật trên Batdongsan.com.vn cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền khi phát hiện hoặc nhận được các thông tin nêu trên;

      Thường xuyên cập nhật từ khóa theo khuyến cáo từ cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và lọc thông tin theo từ khóa trước khi thông tin hiển thị trên Batdongsan.com.vn;

  -    Tiếp nhận, phản hồi thông tin để giải quyết khiếu nại, phản ánh và tranh chấp liên quan đến Batdongsan.com.vn tại Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử của Bộ Công Thương tại địa chỉ online.gov.vn khi có yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).


  Was this article helpful?