Báo giá Tài khoản Pro

  Báo giá Tài khoản Pro


  Article summary

  Báo giá Tài khoản Pro

  Để nâng cấp tài khoản hiện tại của bạn lên Tài khoản Pro, hãy tham khảo các gói dịch vụ sau:

  (Báo giá đã bao gồm 10% VAT)

  Loại gói
  Báo giá
  Phí sử dụng 1 tháng
  Phí sử dụng 3 tháng
  Phí sử dụng 6 tháng
  Phí sử dụng 12 tháng
  Chiếu khấu
  0%
  5%
  20%
  30%
  Cơ bản
  99,000
  280,000
  475,000
  830,000
  Nâng cao
  154,000
  440,000
  740,000
  1,290,000

  Lưu ý: 
  - 1 tháng tương đương với 30 ngày

  - Để quá trình sử dụng được thuận tiện, khi bạn mua gói, Tài khoản Pro sẽ mặc định tự động gia hạn. Nếu không muốn tự động gia hạn, bạn có thể tự tắt chế độ này.


  Was this article helpful?