Quy định sử dụng TK Doanh nghiệp - Nhân viên

  Quy định sử dụng TK Doanh nghiệp - Nhân viên


  Article summary

  QUY ĐỊNH SỬ DỤNG TÀI KHOẢN DOANH NGHIỆP VÀ NHÂN VIÊN CỦA

  WEBSITE BATDONGSAN.COM.VN

   I. ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN DOANH NGHIỆP

  1. Một Công ty chỉ được đăng ký 01 tài khoản Doanh nghiệp. Tài khoản Doanh nghiệp được dùng để nhận, theo dõi và sử dụng tiền phí dịch vụ trên Batdongsan.com.vn được chi trả từ ngân sách của Công ty.

  2. Điều kiện để Công ty đăng ký Tài khoản Doanh nghiệp

  a) Sở hữu 01 tài khoản thông thường trên Batdongsan.com.vn là website thuộc sở hữu hợp pháp của Công ty Cổ phần PropertyGuru Việt Nam (Sau đây gọi tắt là “Batdongsan.com.vn”).

  b) Doanh nghiệp đang hoạt động và đăng ký kinh doanh của Doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp phải đăng ký 1 trong 2 mã, ngành nghề kinh doanh:

  • 6810: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
  • 6820: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.

  c) Số dư trong tài khoản đăng ký làm Tài khoản Doanh nghiệp: Số dư trong tài khoản đăng ký làm Tài khoản Doanh nghiệp bằng 0 đồng.

  3. Hướng dẫn đăng ký mở tài khoản Doanh nghiệp trên website Batdongsan.com.vn

  1. Điền Bản đăng ký sử dụng Tài khoản Doanh nghiệp trực tuyến trên website Batdongsan.com.vn.

  2. Gửi hồ sơ đăng ký Tài khoản doanh nghiệp bao gồm

  (i)  Bản cứng Bản đăng ký sử dụng Tài khoản Doanh nghiệp có dấu và chữ ký của người đại diện theo pháp luật hợp lệ

  (ii) Bản sao y chứng thực hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

  Tải mẫu đăng ký tài khoản Doanh nghiệp bằng cách click vào mũi tên tải file dưới đây.

   

  Your browser does not support PDF.click here to download

   

  Địa chỉ nhận hồ sơ: Trụ sở của Công ty Cổ phần PropertyGuru Việt Nam tại Tầng 31, Keangnam Hanoi Landmark, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

  Lưu ý:

  Trong vòng 48h làm việc kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký Tài khoản Doanh nghiệp, Batdongsan.com.vn sẽ phản hồi thông tin xét duyệt cho Quý Công ty.

  Trường hợp Quý Công ty quy mô lớn, có nhiều sàn giao dịch/chi nhánh trực thuộc, Quý Công ty có thể cung cấp quyết định thành lập/hoạt động sàn giao dịch/chi nhánh hợp lệ để Batdongsan.com.vn xem xét phê duyệt hỗ trợ cấp quyền Tài khoản Doanh nghiệp cho các sàn giao dịch/chi nhánh này sau khi Quý Công ty thực hiện đầy đủ thủ tục tại quy định này.

  II. THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN DOANH NGHIỆP

  Trong trường hợp Quý Công ty muốn thay đổi thông tin đăng ký Tài khoản Doanh nghiệp, bao gồm, nhưng không giới hạn như: email, số điện thoại, người được ủy quyền quản lý Tài khoản Doanh nghiệp thì Quý Công ty cần gửi văn bản đề nghị thay đổi, điều chỉnh thông tin đăng ký tài khoản Doanh nghiệp cho Batdongsan.com.vn như tại mục I Quy định này. 

  Tải mẫu thay đổi, điều chỉnh thông tin đăng ký tài khoản Doanh nghiệp bằng cách click vào mũi tên tạo file dưới đây.

   

  Your browser does not support PDF.click here to download

   

  Batdongsan.com.vn sẽ nhận và phản hồi kết quả trong vòng ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Văn bản đề nghị thay đổi, điều chỉnh thông tin đăng ký tài khoản Doanh nghiệp có dấu và chữ ký của người đại diện theo pháp luật hợp lệ của Quý Công ty.

  III. TẠO TÀI KHOẢN NHÂN VIÊN

  Sau khi được cấp quyền Tài khoản Doanh nghiệp, tài khoản của Quý Công ty sẽ có tính năng tạo thêm Tài khoản nhân viên. Quý Công ty có trách nhiệm và bảo đảm rằng Tài khoản nhân viên chỉ được cấp cho nhân viên có quan hệ lao động hợp pháp với Công ty theo quy định của pháp luật lao động. 

  Thông tin tạo Tài khoản nhân viên của Quý Công ty bao gồm email, số điện thoại có thể giống với thông tin tài khoản thành viên của nhân viên đó trên website Batdongsan.com.vn. Nói cách khác, Batdongsan.com.vn chỉ kiểm tra việc trùng thông tin giữa các tài khoản nhân viên trong Tài khoản doanh nghiệp của Quý Công ty và không kiểm tra việc trùng lặp thông tin giữa tài khoản nhân viên của Quý Công ty và tài khoản thành viên của nhân viên đó trên Batdongsan.com.vn.

  IV. CÁC TÍNH NĂNG CỦA TÀI KHOẢN DOANH NGHIỆP

  • Sử dụng các dich vụ trên website Batdongsan.com.vn như tin rao, banner, PR.
  • Đăng tin và sử dụng các chức năng thông thường như tài khoản thường.
  • Chuyển được tiền từ tài khoản chính hoặc khuyến mại sang tài khoản nhân viên.
  • Thu hồi tiền trong tài khoản nhân viên.
  • Xem báo cáo tổng hợp tin đăng của nhân viên.
  • Khóa tài khoản nhân viên.
  • Xóa tài khoản nhân viên.

  V. CÁC TÍNH NĂNG CỦA TÀI KHOẢN NHÂN VIÊN

  • Nhận tiền từ Tài khoản Doanh nghiệp.
  • Đăng tin hoặc sử dụng các dịch vụ khác trên website Batdongsan.com.vn trong phạm vi số dư tiền tại Tài khoản nhân viên.
  • Không thể tự đóng thêm phí vào tài khoản để sử dụng.
  • Không có tính năng chia tiền.
  • Trong mọi trường hợp không được tham gia vào các chương trình khuyến mại tự động và nhận khuyến mại trực tiếp từ Batdongsan.com.vn.

  VI. QUY CHẾ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN DOANH NGHIỆP – NHÂN VIÊN

  1. Các tính năng của Tài khoản Doanh nghiệp và các Tài khoản nhân viên do Quý Công ty tự thực hiện và đảm bảo tuân thủ theo Quy định này cũng như các Quy định khác được công khai trên website batdongsan.com.vn.

  2. Khi Quý Công ty đã được cấp Tài khoản Doanh nghiệp, mọi trách nhiệm kiểm tra hoạt động của các Tài khoản nhân viên thuộc về Quý Công ty, Batdongsan.com.vn không có nghĩa vụ chịu trách nhiệm trong các trường hợp tranh chấp, khiếu nại liên quan đến vấn đề sử dụng Tài khoản Doanh nghiệp và Tài khoản nhân viên tại website Batdongsan.com.vn giữa Quý Công ty và các cá nhân sử dụng Tài khoản nhân viên.

  3. Mỗi tài khoản nhân viên chỉ trực thuộc 01 tài khoản Doanh nghiệp. Tài khoản đã chấp nhận là tài khoản nhân viên của một Công ty thì phải chịu mọi sự quản lý của tài khoản Doanh nghiệp và chấp nhận mọi quyền lợi và nghĩa vụ từ Tài khoản Doanh nghiệp đó. Mọi trường hợp khiếu nại, tranh chấp giữa Tài khoản nhân viên và Tài khoản Doanh nghiệp sẽ do Quý Công ty tự xử lý và tự chịu trách nhiệm. Batdongsan.com.vn không liên đới, không có nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm hay giải quyết các trường hợp phát sinh này.

  4. Số dư trong Tài khoản Doanh nghiệp chỉ có thể được dùng để chuyển cho các Tài khoản nhân viên trực thuộc Tài khoản Doanh nghiệp của Công ty đó. Quý Công ty có trách nhiệm và bảo đảm rằng Tài khoản nhân viên chỉ được tạo cho nhân sự của Quý Công ty, có quan hệ lao đồng hợp pháp theo quy định của Nhà nước, không tạo cho nhân sự khác không thuộc phạm vi đối tượng được nêu trên.

  5. Tài khoản Doanh nghiệp và số dư trong Tài khoản Doanh nghiệp (bao gồm tài khoản chính, tài khoản khuyến mại) không có chức năng sang nhượng, mua, bán, đăng hộ cho bất kỳ pháp nhân thứ 3 nào khác ngoại trừ (i) Tài khoản nhân viên trực thuộc theo quy định này và (ii) Các trường hợp khác theo sự chấp thuận bằng văn bản của Batdongsan.com.vn.

  6. Tại mỗi lần mua dịch vụ cho tài khoản Doanh nghiệp, Quý Công ty vui lòng hoàn thiện thủ tục hợp đồng và chuyển khoản cho Batdongsan.com.vn bằng tài khoản ngân hàng của Quý Công ty đã được đăng ký hợp lệ với cơ quan có thẩm quyền.

  7. Tiền nạp vào Tài khoản Doanh nghiệp là khoản tiền chi từ ngân sách của Quý Công ty chi hỗ trợ cho nhân viên. Batdongsan.com.vn không hỗ trợ trường hợp nhân viên đóng chung tiền vào tiền của Công ty để nạp vào tài khoản Doanh nghiệp tại Batdongsan.com.vn. Điều khoản này được nêu cụ thể trong hợp đồng tại mỗi lần Công ty mua dịch vụ của Batdongsan.com.vn. Trong trường hợp Công ty chi trước 100% nhưng trong đó có một phần hỗ trợ kinh phí cho nhân viên, sau đó sẽ thu hồi phần còn lại từ nhân viên hoặc các trường hợp tương tự thì cũng cần được quy định rõ trong Hợp đồng/ Phụ lục Hợp đồng. Các trường hợp này, phía khách hàng có trách nhiệm tự thu hồi lại từ nhân viên theo quy định nội bộ của khách hàng và Quy định khác của pháp luật (nếu có). Batdongsan.com.vn không có trách nhiệm đối với nội dung này.

  8. Trường hợp Quý Doanh nghiệp không đảm bảo bất kỳ điểm nào trong các điều 4, 5 hoặc 7 tại mục này, đại diện Batdongsan.com.vn sẽ gửi thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản qua email đăng ký tài khoản của Doanh nghiệp và sẽ thực hiện khóa chức năng tài khoản Doanh nghiệp trong vòng 48h kể từ thời điểm thông báo. Những tài khoản nhân viên vi phạm quy chế sẽ bị khóa tài khoản tạm thời hoặc vĩnh viễn. Và trong trường hợp này Batdongsan.com.vn không có nghĩa vụ hoàn lại số dư trong Tài khoản Doanh nghiệp và Tài khoản nhân viên cho Quý Công ty.

  9. Việc sử dụng dịch vụ của Batdongsan.com.vn cần tuân thủ mọi quy định được công khai trên website Batdongsan.com.vn

  VII. THỜI HẠN SỬ DỤNG TIỀN TRONG TÀI KHOẢN

  1. Thời hạn sử dụng tiền trong tài khoản Doanh nghiệp được áp dụng theo chính sách dành cho các tài khoản thông thường của Batdongsan.com.vn. Cụ thể:

  • Tài khoản chính: Đồng bộ thời hạn sử dụng cho tất cả tiền nạp vào tài khoản chính là 12 tháng, bất kể số tiền nạp.
  • Tài khoản khuyến mãi: Thời hạn hiệu lực sử dụng tiền trong tài khoản khuyến mãi tối đa là 6 tháng cho mọi giao dịch nạp tiền vào tài khoản.  

  (*) Thời gian sử dụng sẽ được tách biệt theo từng giao dịch, không gộp chung, nghĩa là: khi giao dịch trước còn thời gian sử dụng, khi đóng thêm phí thì sẽ không kéo dài thời gian sử dụng của giao dịch trước, mà thời gian sử dụng sẽ tách biệt theo từng lần đóng phí.

  2. Thời hạn sử dụng tiền của tài khoản nhân viên được tính theo thời hạn sử dụng tiền của giao dịch tương ứng trong tài khoản Doanh nghiệp.

  VIII. THỜI HẠN SỬ DỤNG ƯU ĐÃI GÓI TIN

  1. Thời hạn sử dụng ưu đãi gói tin của tài khoản Doanh nghiệp được áp dụng theo giá trị gói dịch vụ mà khách hàng mua theo từng lần giao dịch đóng phí dịch vụ.

  2. Thời hạn sử dụng ưu đãi gói tin của tài khoản nhân viên được tính bằng thời hạn gói tin của tài khoản Doanh nghiệp.

  Cần hỗ trợ, tư vấn thêm thông tin, bạn vui lòng liên hệ

  Tổng đài CSKH: 1900 1881 

  Email: cskh@batdongsan.com.vn - hotro@batdongsan.com.vn.  Was this article helpful?