Quy định về hạng khách hàng và Điểm tích lũy

  Quy định về hạng khách hàng và Điểm tích lũy


  Article Summary

  I. Quy định về Hạng Khách hàng 

  1. Các định nghĩa

  • Điểm thưởng: Là điểm khách hàng lũy được khi khách hàng sử dụng dịch vụ hoặc theo chính sách tặng điểm thưởng của Batdongsan.com.vn trong các dịp đặc biệt. Điểm thưởng được sử dụng để đổi thưởng.
  • Danh hiệu: Khách hàng được công nhận là khách hàng Hạng Đồng, Hạng Bạc, Hạng Titan, Hạng Vàng hoặc Hạng Kim cương trên cơ sở số tiền khách hàng sử dụng. Danh hiệu khách hàng chỉ có hiệu lực trong một khoảng thời gian là 1 năm của kỳ xét hạng. Tùy thuộc vào số tiền sử dụng khách hàng tích lũy được trong kỳ xét hạng mà danh hiệu có thể bị thay đổi.
  • Kỳ xét hạng: Là khoảng thời gian 1 năm liên tục kể từ ngày khách hàng đăng ký thành công tài khoản trên Batdongsan.com.vn (sau khi khách hàng xác thực số điện thoại).
  • Sản phẩm trả thưởng: Là tiền trong tài khoản khoản khuyến mãi của khách hàng trên Batdongsan.com.vn hoặc các sản phẩm khác.
  • Tài khoản tạm: là tài khoản do nhân viên kinh doanh tạo cho khách hàng, tài khoản này khách hàng không cần xác thực. Mọi thông tin sẽ do nhân viên kinh doanh nhập vào hệ thống
  • Tài khoản doanh nghiệp: là tài khoản có chức năng chuyển tiền, thu hồi tiền, theo dõi hoạt động của tài khoản nhân viên
  • Tài khoản nhân viên: là tài khoản chịu sự quản lý của tài khoản công ty, do tài khoản công ty lập ra.

  2. Đối tượng tham gia

  • Khách hàng (cá nhân/tổ chức) có tài khoản hợp lệ (tài khoản không có số dư nợ) trên Batdongsan.com.vn.
  • Trường hợp khách hàng có nhiều tài khoản thì điểm xét hạng được tính trên điểm tích lũy của từng tài khoản chứ không tính trên tổng điểm của các tài khoản.
  • Chương trình này không áp dụng cho tài khoản tạm (tài khoản được tạo tự động trên hệ thống) và tài khoản nhân viên.

  3. Đăng ký tham gia

  Khách hàng (cá nhân/tổ chức) có tài khoản hợp lệ (tài khoản không có số dư nợ) trên Batdongsan.com.vn đều được tự động tham gia chương trình kể từ ngày kích hoạt tài khoản thành công.

  4. Hạng Khách hàng

    4.1. Xét hạng khách hàng

    4.1.1. Chu kỳ xét hạng:

  • Chu kỳ xét hạng của khách hàng là 1 năm liên tục kể từ ngày khách hàng đăng ký thành công tài khoản trên Batdongsan.com.vn (sau khi khách hàng xác thực số điện thoại).
  • Thời điểm bắt đầu xét hạng tính từ ngày đầu tiên mà khách hàng được kích hoạt tài khoản. Ví dụ: khách hàng kích hoạt tài khoản ngày 15/1/2020 thì đến 15/1/2021 sẽ được xem xét dựa trên tổng số tiền tiêu dùng để xếp hạng cho chu kỳ tiếp theo.

      4.1.2. Xét hạng:

  • Việc xét hạng được tính trên số tiền tài khoản chính (tin đăng và ngoài tin đăng) khách hàng đã sử dụng (không bao gồm VAT) được tích lũy trong chu kỳ xét hạng.
  • Đối với tài khoản công ty: căn cứ để xét hạng là tổng số tiền sử dụng dịch vụ trên tài khoản chính (tài khoản tin đăng và ngoài tin đăng) và số tiền sử dụng trên tài khoản chính (không bao gồm VAT) của tài khoản nhân viên.
  • Có 7 hạng Hội viên là Kim cương, Bạch kim, Vàng, Titan, Bạc, Đồng, Thường. Khách hàng khi kích hoạt tài khoản sẽ được xếp ở hạng “Thường”.
  • Số tiền sử dụng cần tích lũy tối thiểu trong mỗi chu kỳ đối với mỗi hạng khách hàng như sau:
  STT
  Hạng
  Số tiền tích lũy
  1
  Kim cương
  Từ 600.000.000 trở lên
  2
  Bạch Kim
  Từ 240.000.000 đến dưới 600.000.000
  3
  Vàng
  Từ 120.000.000 đến dưới 240.000.000
  4
  Titan
  Từ 60.000.000 đến dưới 120.000.000
  5
  Bạc
  Từ 24.000.000 đến dưới 60.000.000
  6
  Đồng
  Từ 12.000.000 đến dưới 24.000.000
  7
  Thường
  Dưới 12.000.000

  4.2. Thăng hạng

  Khách hàng có thể được thăng hạng đúng theo chu kỳ xét hạng hoặc thăng hạng trước chu kỳ xét hạng:

  • Thăng hạng đúng chu kỳ xét hạng: Đến hết chu kỳ xét hạng hiện tại khách hàng mới tích lũy đủ số tiền sử dụng để thăng hạng.
  • Thăng hạng trước chu kỳ xét hạng: Khách hàng tích lũy đủ số tiền sử dụng để thăng hặng trước khi kết thúc chu kỳ xét hạng hiện tại.

  4.3. Giữ hạng và hạ hạng:

  • Thời gian giữ hạng đối với trường hợp khách hàng thăng hạng trước chu kỳ xét hạng: Tính từ thời điểm thăng hạng đến thời điểm xét hạng gần nhất + 1 năm.
  • Khách hàng sẽ hạ xuống hạng thấp hơn nếu số tiền sử dụng tích lũy trong chu kỳ xét hạng không đủ để duy trì hạng hội viên hiện tại.
  • Khách hàng được giữ hạng nếu số tiền sử dụng tích lũy trong chu kỳ không đủ để thăng hạng cao hơn nhưng vẫn đủ để duy trì hạng hội viên hiện tại.
  • Khách hàng giữ hạng/hạ hạng theo đúng chu kỳ xét hạng.

  II. Tích lũy và quy đổi điểm thưởng

  1. Cách tính điểm thưởng:

  • Căn cứ để tính điểm:

  + Số tiền sử dụng dịch vụ trên tài khoản chính (tài khoản tin đăng và ngoài tin đăng) trong tháng (không bao gồm VAT). Đối với tài khoản công ty: căn cứ để tính điểm là tổng số tiền sử dụng dịch vụ trên tài khoản chính (tài khoản tin đăng và ngoài tin đăng) và số tiền sử dụng trên tài khoản chính (không bao gồm VAT) của tài khoản nhân viên.

  + Hạng hội viên tại thời điểm phát sinh điểm thưởng: 

  Tỷ lệ quy đổi điểm: Tùy thuộc vào hạng hội viên, với mỗi 10.000 đ (mười ngàn đồng chẵn) sẽ tương ứng với số điểm thưởng khác nhau theo bảng sau:

  STT
  Hạng
  Điểm thưởng quy đổi
  1
  Kim Cương
  5 điểm
  2
  Bạch Kim
  4 điểm
  3
  Titan
  3 điểm
  4
  Vàng
  2.5 điểm
  5
  Bạc
  2 điểm
  6
  Đồng
  1.5 điểm
  7
  Thường
  1 điểm

  2. Quy đổi điểm thưởng

  • Áp dụng đổi thưởng cho các khách hàng có tài khoản từ hạng Đồng trở lên.
  • Khách hàng sử dụng điểm thưởng để đổi lấy các sản phẩm trả thưởng của chương trình. Khi đã tích lũy đủ số điểm cần thiết và có nhu cầu lấy thưởng, khách hàng chủ động lựa chọn các sản phẩm của chương trình (chương trình không tự động trả thưởng).
  • Sau khi hệ thống đã trả thưởng thành công, số điểm được sử dụng để đổi thưởng sẽ được trừ đi. Việc trừ điểm không ảnh hưởng đến việc xét hạng khách hàng.
  • Điểm thưởng của kỳ xét hạng có thời hạn sử dụng là 1 năm (tính từ thời điểm xét hạng gần nhất). Nếu không sử dụng sẽ bị trừ khỏi điểm thưởng để đổi thưởng.
  • => Ví dụ: tài khoản A kích hoạt ngày 15.04.2020 => thời điểm xét hạng gần nhất là ngày 15.4.2021. Từ 15.4.2020 – 14.4.2021, tài khoản A tích lũy được 10.000 điểm thưởng, và đã sử dụng 2.000 điểm, còn lại 8.000 điểm. => 8.000 điểm còn lại này có thời hạn sử dụng đến hết ngày 14.4.2022
  • Khi khách hàng đạt hạng đồng trong kỳ hiện tại, lựa chọn sản phẩm trả thưởng là tiền trong tài khoản khuyến mãi, khách hàng được trả thưởng theo mức sau đây:
  Điểm Thưởng
  Quà Tặng
  Mỗi 1 điểm
  Tặng 50 đồng vào tài khoản Khuyến mãi
  • Khách hàng có thể được quy đổi điểm tích lũy trong tài khoản điểm thưởng sang tiền trong tài khoản khuyến mại bất cứ lúc nào trong thời hạn sử dụng.

  III. Hướng dẫn quy đổi điểm tích lũy trong tài khoản Khách hàng

  Lưu ý:

  • Điểm tích lũy tính theo doanh thu tiêu dùng Tài khoản chính;
  • TK Hạng Đồng trở lên mới được quy đổi điểm;
  • Mỗi lần quy đổi sẽ thành một lần khuyến mãi, hệ thống sẽ sinh ra một mã giao dịch mới thời hạn sử dụng tương đương với giao dịch nộp tiền 
  • KH có thể lựa chọn quy đổi sang tài khoản Khuyến mãi với tỷ lệ quy đổi như sau: 
  Điểm thưởng
  Quà tặng
  Mỗi 1 điểm
  Tặng 50 đồng vào tài khoản Khuyến mãi

  Bước 1: Tìm kiếm mục Quy đổi điểm tích lũy

  Bạn Đăng nhập vào tài khoản, vào phần Tiện ích\Quản lý điểm tích lũy để quy đổi điểm thưởng tích lũy của hệ thống

  Bước 2: Giao diện trang Quản lý điểm tích lũy

  Khách hàng từ Hạng Đồng trở lên sẽ hiển thị các tab: Điểm tích lũy, Đổi thưởng và Lịch sử đổi thưởng. Tài khoản chưa đủ điều kiện đổi thưởng (Hạng Thường) sẽ không hiển thị tab “Đổi thưởng” 


  Bước 3: Quy đổi điểm thưởng

  Bạn vào tab Đổi thưởng lựa chọn số điểm cần quy đổi, sau khi nhập mã an toàn, click vào Hoàn tất là xong quá trính đổi thưởng. 


  Cần hỗ trợ và tư vấn thêm thông tin, bạn vui lòng liên hệ: 

  Tổng đài CSKH: 1900 1881

  Email: cskh@batdongsan.com.vn - hotro@batdongsan.com.vn.


  Was this article helpful?