VI. Chính sách Bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng

  VI. Chính sách Bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng


  Article Summary

  1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

  - Batdongsan.com.vn luôn cố gắng để những thông tin được đăng trên trang Batdongsan.com.vn là hữu ích và chính xác nhất. Để thực hiện điều đó, Batdongsan.com.vn yêu cầu thành viên phải cung cấp đầy đủ và chính xác mọi thông tin tại Batdongsan.com.vn

  - Các thông tin mà Batdongsan.com.vn có thể thu thập từ thành viên bao gồm: họ tên (Với Người đăng tin nước ngoài, các tên riêng được phiên âm tiếng Việt hoặc thể hiện bằng ký tự La tinh), giới tính, ngày sinh, email, mã số thuế, địa chỉ, điện thoại, nghề nghiệp, nơi làm việc và các thông tin cần thiết khác theo quy định tại khoản 3 Điều 36 Nghị định 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử.

  - Thông tin người dùng, bao gồm Họ tên, SĐT, email, ngày sinh, địa chỉ, giới tính hiện tại chỉ đang được thu thập ở bước đăng ký tài khoản và trong chức năng Quản lý thông tin cá nhân của người dùng theo các hình ảnh sau:

  2. Phạm vi sử dụng thông tin

  Các thông tin được thành viên cung cấp có thể dùng vào các mục đích sau:

  -    Cung cấp dịch vụ trên Batdongsan.com.vn mà thành viên yêu cầu;

  -    Gửi thông tin giới thiệu dịch vụ trên Batdongsan.com.vn hoặc/và các dịch vụ khác của Công ty;

  -    Xử lý, phân tích, đánh giá và hoàn thiện sản phẩm, dịch vụ, công nghệ, quy trình trên Batdongsan.com.vn và của Công ty;

  -    Nâng cao mối tương tác và liên kết với thành viên;

  -    Giải quyết các vấn đề tranh chấp, khiếu nại phát sinh liên quan đến việc sử dụng dịch vụ trên Batdongsan.com.vn;

  -    Thực hiện các nghiệp vụ thanh toán theo yêu cầu của thành viên;

  -    Theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  -    Nếu không có sự đồng ý của thành viên, Batdongsan.com.vn sẽ không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào liên quan đến thành viên cho bên thứ ba để sử dụng với mục đích quảng cáo.

  3. Thời gian lưu trữ thông tin

  -    Các dữ liệu thông tin của thành viên được lữu trữ trong một thời gian cần thiết, bắt đầu từ khi Batdongsan.com.vn nhận được yêu cầu lưu trữ dữ liệu đến khi kết thúc yêu cầu. Thời gian lưu trữ tối thiểu là 24 tháng.

  -    Nhật ký hệ thống để phục vụ điều tra, xử lý hành vi vi phạm pháp luật về an ninh mạng được quy định tại điểm b khoản 2 Điều 26 của Luật An ninh mạng được lưu trữ tối thiểu là 12 tháng bắt đầu từ khi Batdongsan.com.vn nhận được yêu cầu lưu trữ dữ liệu.

  -    Thành viên bao gồm Người đăng ký tài khoản Người đăng tin có thể yêu cầu Batdongsan.com.vn xóa, khóa dữ liệu cá nhân theo yêu cầu của khách hàng hoặc khi đã chấm dứt là thành viên của Batdongsan.com.vn.

  4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin 

  Những cá nhân hoặc tổ chức sau đây có thể tiếp cận được thông tin cá nhân của người tiêu dùng trên Batdongsan.com.vn bao gồm như sau:

  -    Cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu bằng văn bản;

  -    Cán bộ nhân viên của Batdongsan.com.vn để cung cấp dịch vụ theo phạm vi thỏa thuận;

  -    Người đăng tin và Người xem tin theo quy định tại quy chế này;

  -    Đối tác trung gian thanh toán: Batdongsan.com.vn có quyền cung cấp các thông tin bao gồm Họ tên, số điện thoại, email, địa chỉ của Người đăng tin có nhu cầu thực hiện thanh toán qua đối tác trung gian thanh toán theo yêu cầu của tổ chức thanh toán và nhu cầu cũng như sự chấp thuận của chính Người đăng tin đó.

  5. Địa chỉ của đơn vị chủ quản Sàn giao dịch thương mại điện tử Batdongsan.com.vn

  - Công ty Cổ phần PropertyGuru Việt Nam

  - Địa chỉ: Tầng 31, Tòa nhà Keangnam Hanoi Landmark, Khu E6, Khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

  - Tel: (024)35625939/ (024)35625940 Email: hotro@batdongsan.com.vn

  6. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu thành viên

  Các thành viên được cấp một tài khoản bao gồm tên tài khoản và mật khẩu để truy cập Batdongsan.com.vn. Sau khi đăng nhập tài khoản, thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin tài khoản hoặc yêu cầu Batdongsan.com.vn thực hiện việc này. Ngoài ra, thành viên có quyền sử dụng dịch vụ, tiện ích được cung cấp trên Batdongsan.com.vn theo đúng chức năng, quyền hạn lựa chọn và được phân quyền.

  7. Cam kết bảo mật thông tin thành viên

  -    Batdongsan.com.vn cam kết sẽ bảo mật các thông tin của thành viên, nỗ lực và sử dụng các biện pháp thích hợp để bảo mật các thông tin mà thành viên cung cấp cho Batdongsan.com.vn trong quá trình sử dụng dịch vụ trên Batdongsan.com.vn.

  -    Không bán, chuyển giao dữ liệu thông tin cho bên thứ ba, khi chưa được sự cho phép của thành viên ngoại trừ trường hợp theo yêu cầu cung cấp thông tin thành viên của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bằng văn bản hoặc pháp luật có quy định khác.  

  -    Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin thành viên bị tấn công dẫn đến mất dữ liệu thành viên, Batdongsan.com.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan có thẩm quyền điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

  -    Nếu xét thấy thông tin của thành viên cung cấp trên Batdongsan.com.vn là không chính xác, Batdongsan.com.vn sẽ tiến hành hủy toàn bộ những nội dung của thành viên đó được đăng tải trên Batdongsan.com.vn.

  -    Thành viên cần cung cấp thông tin trong các trường hợp sau:

      Truy cập, đặt mua, sử dụng dịch vụ Batdongsan.com.vn;

      Yêu cầu báo giá, cung cấp thông tin, dịch vụ hoặc hỗ trợ;

      Tham gia khảo sát ý kiến, dự thi có thưởng, hoặc các hoạt động khuyến mại, quảng bá khác;

      Đăng ký nhận tin thư, email quảng cáo hoặc các loại tin tức khác;

      Đăng ký tham dự tuyển dụng, gửi hồ sơ, lý lịch;

      Việc thu thập và sử dụng thông tin thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của thành viên bằng cách đăng ký tài khoản trên Batdongsan.com.vn.  Was this article helpful?