X. Quyền và trách nhiệm của các bên tham gia Batdongsan.com.vn

  X. Quyền và trách nhiệm của các bên tham gia Batdongsan.com.vn


  Article summary

  1.    Quyền của Người đăng ký tài khoản trên Batdongsan.com.vn 

  -    Đăng ký tài khoản trên Batdongsan.com.vn khi có nhu cầu.

  -   Thông báo ngay cho Batdongsan.com.vn nếu phát hiện hoặc nghi ngờ việc có người truy cập trái phép vào tài khoản của Người đăng ký tài khoản.

  2.    Nghĩa vụ của Người đăng ký tài khoản trên Batdongsan.com.vn

  -    Cung cấp, cập nhật chính xác và đầy đủ thông tin được yêu cầu khi đăng ký tài khoản trên Batdongsan.com.vn

  -   Bảo vệ và giữ bí mật thông tin tài khoản trên Batdongsan.com.vn, Batdongsan.com.vn không có bất kỳ trách nhiệm liên quan đến và/hoặc phát sinh từ việc thông tin tài khoản của Người đăng ký tài khoản bị mất mát và/hoặc bên thứ ba nào khác biết đến thông tin đó.

  -    Chịu trách nhiệm về các hành động được thực hiện và hậu quả thực hiện dưới tên tài khoản của Người đăng ký tài khoản.

  3.    Quyền của Người đăng tin trên Batdongsan.com.vn

  -    Các thành viên có tài khoản trên Batdongsan.com.vn có quyền sử dụng mọi dịch vụ/tiện ích được cung cấp trên Batdongsan.com.vn theo đúng chức năng, quyền hạn của mình.

  -    Thành viên sẽ được nhân viên của Batdongsan.com.vn hướng dẫn sử dụng các công cụ, tính năng phục vụ cho việc tham gia và sử dụng dịch vụ trên Batdongsan.com.vn.

  -    Thành viên được quyền yêu cầu Ban quản trị Batdongsan.com.vn hỗ trợ các vấn đề liên quan đến kỹ thuật khi sử dụng dịch vụ đăng tin, tìm kiếm... trên Batdongsan.com.vn.

  -    Các thành viên có quyền gửi phản hồi, thắc mắc về chất lượng dịch vụ tới Ban quản trị Batdongsan.com.vn.

  -    Thành viên được hưởng các chính sách ưu đãi do Batdongsan.com.vn hay các đối tác thứ ba cung cấp trên Batdongsan.com.vn. Các chính sách này được đăng tải trực tiếp hoặc gửi đến email cho từng thành viên của Batdongsan.com.vn.

  4.    Trách nhiệm của Người đăng tin Batdongsan.com.vn

  -   Cung cấp, cập nhật đầy đủ và chính xác các thông tin thành viên được yêu cầu khi đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ trên Batdongsan.com.vn.

  -   Cung cấp đầy đủ thông tin về bất động sản và dịch vụ liên quan đến bất động sản theo Quy chế này, quy định của pháp luật cũng như các yêu cầu khi đăng tin trên Batdongsan.com.vn.

  -    Đảm bảo tính chính xác, trung thực của nội dung tin đăng được cung cấp và đăng tải trên Batdongsan.com.vn.

  -    Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật, lưu giữ mọi hoạt động khi tham gia sử dụng dịch vụ trên Batdongsan.com.vn.

  -    Cung cấp thông tin về giao dịch bất động sản mà mình tham gia khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  -   Thành viên tự chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh, thông tin cung cấp và đăng tải trên Batdongsan.com.vn cũng như toàn bộ quá trình giao dịch giữa các bên.

  -    Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Batdongsan.com.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên tài khoản và mật khẩu của thành viên để hai bên cùng hợp tác xử lý.

  -    Thành viên cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của Batdongsan.com.vn vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Batdongsan.com.vn hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm, thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

  -    Thành viên cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự dịch vụ do Batdongsan.com.vn cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Batdongsan.com.vn.

  -    Thành viên không được hành động gây mất uy tín của Batdongsan.com.vn dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Batdongsan.com.vn.

  -    Trường hợp Người đăng tin cung cấp thông tin của bất kỳ bên thứ ba nào cho Batdongsan.com.vn, Người đăng tin cam kết rằng, Người đăng tin đã đạt được sự thỏa thuận cần thiết từ bên thứ ba đó để chia sẻ, chuyển giao, cung cấp và đăng thông tin đó trên Batdongsan.com.vn

  -    Tuân thủ quy định của pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ, quảng cáo và các quy định của pháp luật có liên quan khác.

  -    Tuân thủ các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

  5.    Quyền của Người xem tin trên Batdongsan.com.vn

  -    Người xem tin có quyền theo nhu cầu của mình tự tìm kiếm và tham khảo các tin đăng bán/cho thuê bất động sản và các thông tin khác liên quan đến bất động sản được đăng tải công khai trên Website;

  -    Được khiếu nại tới Người đăng tin về các thông tin bất động sản có trong tin rao;

  6.    Trách nhiệm của Người xem tin trên Batdongsan.com.vn

  -    Tự chịu trách nhiệm tìm hiểu các thông tin liên quan đến bất động sản và các giao dịch phát sinh liên quan đến bất động sản đó;

  -    Cung cấp các thông tin và tài liệu cần thiết để giải quyết khiếu nại của Người xem tin, Người Đăng tin và của Website;

  -    Tuân thủ các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.  Was this article helpful?